חברי הוועד

רשימת בעלי התפקידים:
יו"ר החברה – ד"ר שרון ענב
מזכיר החברה – ד"ר רוברט דרגו
גזבר החברה – ד"ר חן סלע
חברי וועד החברה: ד"ר ג'אק בראון, ד"ר דגן שוורץ וד"ר עאמר חוסיין.
חבר וועדת הביקורת: ד"ר יצחק כהן