נהלים והנחיות

נהלי החייאה במוסדות רפואיים

נהלי רוחב

ניהול מערך החייאה בבתי חולים כלליים

החייאה בקהילה

חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא המענה הראשוני להגשת עזרה ראשונה על ידי כונני רפואת חירום.

חוזר מנכ"ל בנושא ניהול מערך החייאה במתקן רפואי בקהילה

החייאת תינוקות וילודים

לאתר האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה בנושא קורסי החייאת תינוקות וילודים, לחץ/י כאן.

קישור לרשימת מדריכי החייאה מורשים להחייאת תינוקות וילודים בישראל, לחץ/י כאן.

הפחתת הסיכון למוות בעריסה

לנהלים לחץ/י כאן.

דפיברילציה

להנחיות איגוד המרדימים בנושא חובת הצטיידות בדפיברילטור לביצוע הרדמה, לחץ/י כאן.

לחוזר מינהל הסיעוד בנושא דפיברילציה חצי אוטומטית  על ידי אחיות מוסמכות, לחץ/י כאן.

חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים:

לחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-2008‏* לחץ/י כאן.

לטיוטת- תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים )דרישות, מיקום, שילוט ותקינות(, התשע"ב-2012, לחץ/י כאן.

לנהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן, לחץ/י כאן.

חוק "לא תעמוד על דם רעיך" הוא המקבילה היהודית Good Samaritan Law
החוק הועבר בכנסת ב-28 בספטמבר 1998
להלן קישורית ללשון החוק המלא

(International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR-
לאתר הבינלאומי לחץ/י כאן.

דגשים בעדכון הנחיות ה-Association Heart American לשנת 2015 לגבי החייאת לב-ריאה וטיפול קרדיווסקולרי דחוף