אודות החברה להחייאה

הקמת החברה אושרה סופית על ידי הר"י ב-21.10.2013.
מפגש החברים הראשון לצורך מינוי בעלי התפקידים קוים ב-30.4.2014

מטרות החברה
שיפור תהליך קבלת ההחלטות לגבי החייאה ושיפור הטיפול בחולים בעת ההחייאה ולאחריה, וזאת באמצעות הרחבת הידע בנושא החייאה הן של הציבור והן של בעלי המקצועות בתחום הרפואה במדינת ישראל.

דוגמאות לכלים אשר ייעשה בהם שימוש הוא:

  • איתור ופיתוח כלים לחינוך הציבור
  • סטנדרטיזציה של הכשרת הצוותים
  • כתיבת ניירות עמדה
  • קיום ימי עיון וכינוסים
  • בניית מסד נתונים
  • גיוס כספים וקביעת סדרי עדיפויות למחקר

רשימת בעלי התפקידים:
יו"ר החברה - ד"ר שרון ענב
מזכיר החברה - ד"ר רוברט דרגו
גזבר החברה - ד"ר חן סלע
חברי ועד החברה - ד"ר ג'אק בראון, ד"ר דגן שוורץ וד"ר עאמר חוסיין
חבר ועדת הביקורת - ד"ר יצחק כהן