מחקרים

תוצאות ועלות-תועלת של טיפול מוקדם מכוון מטרה לעומת טיפול רגיל בחולים עם הלם זיהומי

מחקר מעשי, אקראי, ב-56 בתי חולים באנגליה מצא, כי ניהול המודינמי על פי פרוטוקול הטיפול המוקדם, מכוון המטרה, לא היה בעל תוצאות טובות יותר מהטיפול הרגיל

03.05.2015, 16:06
טיפול נמרץ (צילום: אילוסטרציה)

טיפול מוקדם, מכוון מטרה (Early, goal-directed therapy - EGDT), מומלץ בהנחיות הבינלאומיות להחייאה של חולים בעלי הלם זיהומי (septic shock) מוקדם. אף על פי כן השימוש בהמלצות הללו הינו מוגבל וחוסר הוודאות לגבי יעילות הטיפול נותרה בעינה.

החוקרים ביצעו מחקר מעשי, אקראי, המשלב אנליזת עלות-תועלת, ב-56 בתי חולים באנגליה. חולים חולקו באופן אקראי לקבלת טיפול מוקדם מכוון מטרה (פרוטוקול החייאה באורך שש שעות) או טיפול רגיל. התוצאה הקלינית העיקרית שנבדקה הייתה כל סיבות התמותה לאחר 90 יום.

1260 חולים הוכללו במחקר, מתוכם 630 קיבלו טיפול מוקדם, מכוון מטרה (טיפול EGDT), ו-630 קיבלו טיפול רגיל. לאחר 90 יום 184 חולים מתוך 623 (29.5%) בקבוצת טיפול ה-EGDT ו-181 חולים מתוך 620 (29.2%) מקבוצת הטיפול הרגיל נפטרו (הסיכון היחסי בקבוצת טיפול ה-EGDT 1.01; רווח סמך 95%: 1.20-0.85; p=0.90), כאשר הירידה בסיכון המוחלט בקבוצת טיפול ה-EGDT הייתה 0.3- נקודות אחוז (רווח סמך 95%: 4.7 – (5.4-)). האינדיקציה לעלייה באינטנסיביות הטיפול בקבוצת טיפול ה-EGDT הייתה עלייה בשימוש בנוזלים במתן ורידי, מתן תרופות וזואקטיביות (vasoactive) ומתן עירוי של כדוריות דם אדומות. עלייה זו שיקפה ניקוד קריסת איברים גרוע יותר, קבלת תמיכה קרדיווסקולרית למשך מספר ימים גבוהה יותר ושהייה ממושכת יותר במחלקה לטיפול נמרץ.

לא נמצא הבדל מובהק באף אחת מהתוצאות המשניות שנבדקו כולל איכות חיים הקשורה בבריאות או שיעור תופעות הלוואי החמורות. בממוצע הטיפול המוקדם מכוון המטרה הגדיל את העליות, ואת הסיכוי שעלות התועלת של הטיפול תהיה נמוכה מ-20%.

החוקרים מסכמים, כי בחולים עם הלם זיהומי, שזוהו מוקדם וקיבלו החייאה באנטיביוטיקה ונוזלים מותאמים במתן ורידי, ניהול המודינמי על פי פרוטוקול הטיפול המוקדם, מכוון המטרה, לא שיפר את התוצאות לעומת טיפול רגיל.

מקור:
Mouncey, P. R., Osborn, T. M., Power, G. S., Harrison, D. A., Sadique, M. Z., Grieve, R. D., et al. (2015). Trial of early, goal-directed resuscitation for septic shock. N Engl J Med, 372(14), 1301-1311.

נושאים קשורים:  מחקרים,  הלם זיהומי,  החייאה,  טיפול מוקדם מכוון מטרה,  עלות-תועלת